Pompa powietrze woda – właściwy dobór

Pompa ciepła powietrze woda stanowi źródło ciepła zarówno dla celów centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. W porównaniu z pompą ciepła gruntową odznacza się niższymi kosztami inwestycyjnymi i brakiem konieczności wykonania kolektora gruntowego gdyż dolne źródło stanowi powietrze atmosferyczne.

Z powyższego faktu wynika problem z właściwym doborem pompy ciepła powietrze woda do wielkości zapotrzebowania na ciepło. Ponieważ moc każdej pompy ciepła zależy od temperatury dolnego źródła w przypadku pompy powietrze woda ta moc jest znacząco zmienna, a zmiana ta przebiega odwrotnie do zmiany zapotrzebowania na ciepło to znaczy że im niższa temperatura zewnętrzna i większe zapotrzebowanie na ciepło tym mniejsza moc pompy ciepła.

Jeżeli doboru pompy ciepła dokonamy dla temperatury – 200 C to owszem zapewnimy odpowiednią moc pompy ale w temperaturach wyższych które mają miejsce przez znakomitą większość sezonu grzewczego pompa ciepła będzie mocno przewymiarowana co skutkuje niepotrzebnie zwiększonym zużyciem prądu i samego urządzenia.

Z kolei dobór pompy ciepła na wyższe temperatury spowoduje brak mocy przy niskich temperaturach zewnętrznych i konieczność wspomagania pracy pompy ciepła przez źródło zewnętrzne.

Właściwy dobór pompy ciepła powietrze woda powinien przebiegać w oparciu o programy symulujące pozwalające na wyliczenie zagregowanych kosztów ogrzewania i kosztów inwestycyjnych.