Technika grzewcza

Czym jest kondensacyjna technika grzewcza ?

technika-kondensacyjna-urzadzenieTechnika kondensacyjna polega na pełnym wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w spalinach. Pełne wykorzystanie energii cieplnej oznacza „tradycyjne” wykorzystanie energii cieplnej zawartej w „spalinach suchych” oraz dodatkowe wykorzystanie energii zawartej w parze wodnej powstającej w trakcie spalania gazu ziemnego. Uzyskiwane jest to na drodze głębokiego schładzania spalin w obrębie kotła, przez co para wodna ulega skropleniu (kondensacji) oddając jednocześnie do wody kotłowej dodatkową energię cieplną.

Jakie paliwo wykorzystują kotły kondensacyjne ?

Wykorzystywany jest niemal wyłącznie gaz ziemny bądź płynny z uwagi na dużą zawartość wodoru i powstające dzięki temu znaczne ilości pary wodnej. Możliwe jest również wykorzystanie oleju opałowego.

Z jaką sprawnością pracuje kocioł kondensacyjny ?

Znormalizowana sprawność pracy kotła kondensacyjnego wynosi na ogół do 108÷109 %. Wynika to z założeń normy, która nie przewidywała możliwości odzysku ciepła zawartego w parze wodnej, bez szkody dla kotła. Para wodna w kotłach tradycyjnych musiała być bez skroplenia odprowadzona do komina. Wobec tego jako wartość odniesienia (100 %) przyjęto energię zawartą w „spalinach suchych” EWE i do niej określano sprawność tradycyjnego kotła:
technika-kondensacyjna-wzor1

Sprawność kotła kondensacyjnego

Ciepło zawarte w parze wodnej było w tym bilansie całkowicie pominięte. Ponieważ norma w zakresie obliczania sprawności kotła nie uległa zmianie, a obecne od kilkunastu lat na rynku europejskim kotły kondensacyjne pozwalają na skraplanie pary wodnej i odzysk ciepła w niej zawartego, to też do energii wyjściowej EWY dochodzi energia dodatkowa EH2Ouzyskana właśnie na drodze wykroplenia pary wodnej ze spalin:
technika-kondensacyjna-wzor2
technika-kondensacyjna-wykes

Jakie korzyści wynikają z zastosowania kotła kondensacyjnego ?

Dzięki zastosowaniu kotła kondensacyjnego dla potrzeb grzewczych budynku, uzyskiwane są wymierne korzyści ekonomiczne. Podwyższona sprawność kotła przekłada się na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania gazu ziemnego i tym samym zmniejszenie rocznych kosztów ogrzewania budynku. Dla zobrazowania tego faktu dokonano szczegółowych porównań rocznego zapotrzebowania gazu dla potrzeb ogrzewania c.o. i podgrzewu c.w.u. w budynku jednorodzinnym. Przyjęto maksymalne zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze równe 20 kW (dom o powierzchni około 200÷250 m²) oraz dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową równe 350 dm³. Poniżej przedstawiono wyniki końcowe porównań.

Kocioł gazowy niskotemperaturowy z palnikiem atmosferycznym  

Analiza porównawcza pracy kotłów:

« Kocioł gazowy niskotemperaturowy z palnikiem atmosferycznym o średniej sprawności pracy 86 %

» Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200 z palnikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią Inox-Radial, o średniej sprawność pracy 102 %

  Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 200

 

technika-kondensacyjna-koszty1

  • Różnica w kosztach inwestycji kotłowni (kocioł, osprzęt, system odprowadzenia spalin, podgrzewacz c.w.u.) = 19.930 – 16.010 = 3.920 PLN (brutto)
  • Przewidywane minimalne oszczędności roczne kosztów zakupu gazu = 4.940 – 4.200 = 740 PLN/rok
  • Okres zwrotu – do 4,5 lat (wzrost cen 5%/rok)
Kocioł gazowy niskotemperaturowy wiszący  

Analiza porównawcza pracy kotłów:

« Kocioł gazowy niskotemperaturowy wiszący o średniej sprawności pracy 84 %

» Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 222 z palnikiem promiennikowym MatriX i powierzchnią Inox-Radial, o średniej sprawność pracy 104 %

  Kocioł gazowy kondensacyjny Vitodens 222

 

technika-kondensacyjna-koszty2

  • Różnica w kosztach inwestycji kotłowni (kocioł, osprzęt, system odprowadzenia spalin, podgrzewacz c.w.u. dla kotła niskotemperaturowego) = 18.060 – 10.450 = 7.610 PLN (brutto)
  • Przewidywane minimalne oszczędności roczne kosztów zakupu gazu = 5.050 – 4.120 = 930 PLN/rok
  • Okres zwrotu – do 7 lat (wzrost cen 5%/rok)