Nowość na rynku pomp ciepła

W tym roku wprowadziliśmy do naszej oferty nowy typ pompy ciepła.

Model X 11- 15. Jest to inwerterowa pompa ciepła co oznacza że dopasowuje ona swoją moc chwilową do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

Odbywa się to poprzez zmianę prędkości obrotowej sprężarki i pompy obiegowej dolnego źródła. Rozwiązanie takie sprawia iż pompa zużywa znacznie mniej prądu niż tradycyjna pompa ciepła. Jednocześnie rozwiązanie takie pozwala zrezygnować całkowicie ze zbiornika buforowego co również pozwala na obniżenie kosztów inwestycyjnych. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w nowy graficzny sterownik, znacznie bardziej przyjazny dla użytkownika. Ułatwiający komunikację i zmianę zadanych parametrów.

Nie bez znaczenia jest fakt iż takie rozwiązanie pozwala uniknąć ewentualnych błędów na etapie projektowania. Źle dobrana pompa ciepła będzie albo zużywać niepotrzebnie dużo energii elektrycznej, albo może niedogrzać budynku. W przypadku pomp z typoszeregu X takich zagrożeń nie ma. Wystarczy określić czy budynek jest z zakresu 2,2 – 11 kW czy 4 – 17 kW.

Firma IVT jako pierwsza wprowadziła takie rozwiązanie co tylko potwierdza iż jest absolutnym liderem w branży pomp ciepła.

Najlepszą rekomendacją jest fakt że pompy z serii PremiumLine X11,X15 wprowadziliśmy do oferty w tym roku i pomimo tego że są o kilka tysięcy droższe już udało nam się sprzedać 4 sztuki. To dowodzi że inwestor indywidualny w Polsce jest zainteresowany inwestowaniem w najnowsze technologie przynoszące korzyści finansowe i ekologiczne.