Instalacja pompy ciepła

W związku z wciąż rosnącym zainteresowaniem pompami ciepła rośnie rynek firm proponujących ich montaż. Niestety kwalifikacje potencjalnych wykonawców często pozostawiają wiele do życzenia, a w przypadku tych instalacji prawidłowe zaprojektowanie i późniejszy montaż ma bardzo duże znaczenie. Poniżej postaram się wyłożyć dlaczego.

Po pierwsze projekt. Na tym etapie decydujemy jakiej mocy będzie pompa ciepła, jakie duże będzie dolne źródło z jaką instalacją i na jakich parametrach będzie pracować. Ewentualnie popełnione błędy będą przyczyną szybszego zużycia pompy ciepła, większego zużycia energii elektrycznej, a w ekstremalnym przypadku mogą spowodować zamrożenie dolnego źródła i zatrzymanie pompy ciepła. Pierwsze dwa przypadki są o tyle trudne do zdiagnozowania przez użytkowania, że pompa ciepła pomimo ich wystąpienia grzeje na wystarczającym poziomie i nie budzi żadnych podejrzeń właściciela. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt iż przyczyną nie właściwie dobranego dolnego źródła nie musi wcale być niewiedza, a może to wynikać z chęci obniżenia kosztów wykonania instalacji i uczynienia swojej oferty bardziej konkurencyjną.

Po drugie montaż. Tu także mogą zostać popełnione błędy, które w istotny sposób wpłyną na prawidłową pracę pompy ciepła. Przykładem takiego błędu jest zbyt gęsto ułożony kolektor poziomy. Pomimo prawidłowej jego długości zbyt gęste ułożenie może doprowadzić do zbytniego wychłodzenia gruntu, a w konsekwencji do zamrożenia i zatrzymania pompy ciepła. Następną rzeczą jest sposób zasypania kolektora, należy mu zapewnić maksymalnie dobry kontakt z gruntem w przypadku gruntów kamienistych należy zastosować obsypkę piaskową i zagęszczanie wodą. Kolektor najlepiej jest ułożyć jeden sezon wcześniej aby grunt zdążył się ułożyć przed eksploatacją. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt takiego usytuowania kolektora aby grunt miał możliwość jak najlepszej regeneracji w okresie letnim.

To tyle na temat kolektora następnym razem opowiem o projektowaniu i wykonaniu górnego źródła czyli instalacji c.o.